THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 709 | 47 TRƯỢT | TRƯỢT
30-03-2020 903 | 95 TRƯỢT | TRÚNG SL: 95X2
29-03-2020 813 | 56 TRƯỢT | TRÚNG SL: 56
28-03-2020 169 | 90 TRƯỢT | TRƯỢT
27-03-2020 465 | 28 TRƯỢT | TRÚNG SL: 28
26-03-2020 135 | 37 TRÚNG 3C: 135 | TRƯỢT
25-03-2020 196 | 83 TRƯỢT | TRƯỢT
24-03-2020 588 | 85 TRƯỢT | TRÚNG SL: 85X2
23-03-2020 101 | 54 TRƯỢT | TRÚNG SL: 54
22-03-2020 035 | 13 TRƯỢT | TRÚNG SL: 13X2
21-03-2020 520 | 13 TRƯỢT | TRƯỢT
20-03-2020 746 | 84 TRƯỢT | TRƯỢT
19-03-2020 085 | 14 TRƯỢT | TRƯỢT
18-03-2020 588 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X3
17-03-2020 167 | 21 TRƯỢT | TRƯỢT
16-03-2020 332 | 74 TRƯỢT | TRÚNG SL: 74X2