THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP 3 CÀNG + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 217 | 58 TRƯỢT | TRƯỢT
14-10-2021 019 | 43 TRÚNG 3C: 019 | TRƯỢT
13-10-2021 522 | 13 TRÚNG 3C: 522 | TRÚNG SL: 13X2
12-10-2021 618 | 25 TRÚNG 3C: 618 | TRÚNG SL: 25
11-10-2021 143 | 22 TRƯỢT | TRÚNG SL: 22X2
10-10-2021 085 | 69 TRÚNG 3C: 085 | TRÚNG SL: 69X2
09-10-2021 156 | 32 TRÚNG 3C: 156 | TRƯỢT
08-10-2021 551 | 27 TRƯỢT | TRƯỢT
07-10-2021 468 | 50 TRƯỢT | TRƯỢT
06-10-2021 245 | 30 TRÚNG 3C: 245 | TRÚNG SL: 30X2
05-10-2021 968 | 39 TRƯỢT | TRƯỢT
04-10-2021 747 | 59 TRÚNG 3C: 747 | TRÚNG SL: 59X2
03-10-2021 680 | 18 TRƯỢT | TRƯỢT
02-10-2021 378 | 44 TRƯỢT | TRÚNG SL: 44
01-10-2021 230 | 39 TRƯỢT | TRÚNG SL: 39
30-09-2021 812 | 26 TRƯỢT | TRÚNG SL: 26X2