THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 70 TRÚNG BT: 70X3
16-02-2020 89 TRÚNG BT: 89X2
15-02-2020 57 TRÚNG BT: 57
14-02-2020 62 TRÚNG BT: 62
13-02-2020 84 TRƯỢT
12-02-2020 49 TRÚNG BT: 49X2
11-02-2020 55 TRÚNG BT: 55
10-02-2020 78 TRÚNG BT: 78X2
09-02-2020 00 TRÚNG BT: 00
08-02-2020 78 TRÚNG BT: 78
07-02-2020 02 TRÚNG BT: 02
06-02-2020 12 TRÚNG BT: 12X2
05-02-2020 84 TRÚNG BT: 84
04-02-2020 54 TRÚNG BT: 54
03-02-2020 11 TRÚNG BT: 11X3
02-02-2020 34 TRÚNG BT: 34