THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 13 TRÚNG BT: 13
14-10-2021 11 TRÚNG BT: 11
13-10-2021 21 TRÚNG BT: 21
12-10-2021 20 TRÚNG BT: 20
11-10-2021 91 TRÚNG BT: 91
10-10-2021 73 TRÚNG BT: 73
09-10-2021 14 TRÚNG BT: 14X2
08-10-2021 83 TRƯỢT
07-10-2021 39 TRÚNG BT: 39
06-10-2021 19 TRÚNG BT: 19
05-10-2021 45 TRÚNG BT: 45
04-10-2021 69 TRÚNG BT: 69X2
03-10-2021 35 TRÚNG BT: 35X2
02-10-2021 21 TRÚNG BT: 21
01-10-2021 96 TRƯỢT
30-09-2021 11 TRÚNG BT: 11