THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-04-2020
31-03-2020 17 TRÚNG BT: 17
30-03-2020 67 TRÚNG BT: 67
29-03-2020 79 TRÚNG BT: 79
28-03-2020 23 TRÚNG BT: 23
27-03-2020 78 TRÚNG BT: 78
26-03-2020 80 TRÚNG BT: 80
25-03-2020 40 TRÚNG BT: 40
24-03-2020 65 TRÚNG BT: 65
23-03-2020 22 TRƯỢT
22-03-2020 34 TRÚNG BT: 34
21-03-2020 26 TRÚNG BT: 26
20-03-2020 16 TRÚNG BT: 16
19-03-2020 36 TRÚNG BT: 36
18-03-2020 51 TRÚNG BT: 51
17-03-2020 40 TRƯỢT
16-03-2020 75 TRÚNG BT: 75