THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 1-6 | 59 32 | 47 71 54 65 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG LÔ: 32 | TRÚNG LÔ: 47 71 54X2
14-10-2021 1-9 | 44 19 | 14 38 39 32 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 44X2 19 | TRÚNG LÔ: 14 38 39
13-10-2021 2-2 | 49 46 | 20 48 09 97 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG LÔ: 49 | TRÚNG LÔ: 20 09 97
12-10-2021 1-7 | 88 97 | 45 50 94 25 TRÚNG ĐẦU: 1 | TRÚNG ST: 88 97 | TRÚNG LÔ: 50 94 25
11-10-2021 4-2 | 91 99 | 99 88 26 55 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 91 99 | TRÚNG LÔ: 99 26 55X2
10-10-2021 7-5 | 97 16 | 27 37 13 92 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 97 16 | TRÚNG LÔ: 27 13
09-10-2021 5-5 | 20 13 | 92 22 57 76 TRÚNG ĐẦU: 5 | TRÚNG LÔ: 20 | TRÚNG LÔ: 92 22 57
08-10-2021 5-0 | 60 15 | 85 90 18 59 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG LÔ: 15 | TRÚNG XIÊN 4: 85 90 18 59
07-10-2021 6-9 | 09 62 | 81 45 09 16 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 45 09 16
06-10-2021 4-4 | 41 67 | 45 18 55 46 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG LÔ: 41 | TRÚNG LÔ: 45X2 55
05-10-2021 6-7 | 45 59 | 45 07 67 49 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 45 59 | TRÚNG XIÊN 4: 45 07 67 49X2
04-10-2021 4-6 | 15 06 | 11 59 07 54 TRÚNG ĐẦU: 4 | TRÚNG ST: 15 06 | TRÚNG LÔ: 11 59X2 07
03-10-2021 8-1 | 72 70 | 30 93 43 04 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG LÔ: 30 93 04X3
02-10-2021 7-5 | 87 26 | 98 26 65 01 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 87 26 | TRÚNG LÔ: 98 26 01
01-10-2021 2-0 | 49 39 | 34 18 19 87 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 49 39 | TRÚNG LÔ: 18 87X2
30-09-2021 1-1 | 15 62 | 90 84 71 15 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 15 62 | TRÚNG LÔ: 90X2 15