THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 0-8 TRÚNG ĐUÔI: 8
14-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1
13-10-2021 1-1 TRƯỢT
12-10-2021 1-8 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 8
11-10-2021 4-0 TRÚNG ĐẦU: 4
10-10-2021 8-5 TRÚNG ĐẦU: 8 TRÚNG ĐUÔI: 5
09-10-2021 3-8 TRƯỢT
08-10-2021 5-0 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 0
07-10-2021 6-9 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 9
06-10-2021 3-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
05-10-2021 6-6 TRÚNG ĐẦU: 6
04-10-2021 4-7 TRÚNG ĐẦU: 4 TRÚNG ĐUÔI: 7
03-10-2021 8-0 TRÚNG ĐẦU: 8
02-10-2021 7-7 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7
01-10-2021 0-0 TRÚNG ĐUÔI: 0
30-09-2021 1-2 TRÚNG ĐẦU: 1