THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU-ĐUÔI KẾT QUẢ
Thứ sáu, 03-04-2020
31-03-2020 1-9 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9
30-03-2020 0-1 TRÚNG ĐẦU: 0
29-03-2020 3-2 TRƯỢT
28-03-2020 5-9 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9
27-03-2020 6-5 TRÚNG ĐUÔI: 5
26-03-2020 3-5 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 5
25-03-2020 9-6 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 6
24-03-2020 5-6 TRƯỢT
23-03-2020 2-2 TRÚNG ĐẦU: 2
22-03-2020 2-4 TRÚNG ĐẦU: 2 TRÚNG ĐUÔI: 4
21-03-2020 1-3 TRƯỢT
20-03-2020 3-6 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 6
19-03-2020 6-2 TRƯỢT
18-03-2020 8-8 TRÚNG ĐẦU: 8
17-03-2020 7-7 TRÚNG ĐUÔI: 7
16-03-2020 2-0 TRÚNG ĐẦU: 2