THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 18 | 219 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRƯỢT
14-10-2021 19 | 019 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG 3C: 019
13-10-2021 22 | 512 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT
12-10-2021 17 | 619 TRƯỢT | TRƯỢT
11-10-2021 42 | 142 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG 3C: 142
10-10-2021 85 | 085 TRÚNG ĐỀ: 85X3 | TRÚNG 3C: 085
09-10-2021 56 | 157 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRƯỢT
08-10-2021 60 | 551 TRƯỢT | TRƯỢT
07-10-2021 79 | 479 TRƯỢT | TRƯỢT
06-10-2021 44 | 245 TRƯỢT | TRÚNG 3C: 245
05-10-2021 67 | 968 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRƯỢT
04-10-2021 47 | 747 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG 3C: 747
03-10-2021 80 | 682 TRƯỢT | TRƯỢT
02-10-2021 77 | 377 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG 3C: 377
01-10-2021 20 | 210 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRƯỢT
30-09-2021 11 | 810 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRƯỢT