THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 16 | 41 TRƯỢT | TRÚNG BT: 41
16-02-2020 76 | 73 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG BT: 73
15-02-2020 17 | 20 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRÚNG BT: 20
14-02-2020 55 | 63 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 63
13-02-2020 32 | 76 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG BT: 76
12-02-2020 47 | 67 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRƯỢT
11-02-2020 96 | 55 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRÚNG BT: 55
10-02-2020 44 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60
09-02-2020 47 | 60 TRÚNG ĐỀ: 47X2 | TRÚNG BT: 60
08-02-2020 91 | 71 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG BT: 71
07-02-2020 72 | 02 TRÚNG LÔ: 72 | TRÚNG BT: 02
06-02-2020 76 | 12 TRÚNG LÔ: 76 | TRÚNG BT: 12X2
05-02-2020 15 | 76 TRÚNG ĐỀ: 15 | TRÚNG BT: 76
04-02-2020 10 | 32 TRÚNG ĐỀ: 10X3 | TRÚNG BT: 32
03-02-2020 07 | 91 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG BT: 91
02-02-2020 23 | 34 TRƯỢT | TRÚNG BT: 34