THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 18 | 42 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG BT: 42X2
14-10-2021 19 | 51 TRÚNG ĐỀ: 19 | TRÚNG BT: 51
13-10-2021 33 | 20 TRƯỢT | TRÚNG BT: 20
12-10-2021 28 | 25 TRƯỢT | TRÚNG BT: 25
11-10-2021 42 | 07 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG BT: 07
10-10-2021 95 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13
09-10-2021 56 | 84 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG BT: 84
08-10-2021 50 | 18 TRÚNG ĐỀ: 50 | TRÚNG BT: 18
07-10-2021 69 | 69 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG BT: 69
06-10-2021 35 | 29 TRƯỢT | TRÚNG BT: 29
05-10-2021 58 | 56 TRƯỢT | TRÚNG BT: 56X2
04-10-2021 47 | 60 TRÚNG ĐỀ: 47 | TRÚNG BT: 60
03-10-2021 91 | 60 TRƯỢT | TRÚNG BT: 60X2
02-10-2021 76 | 79 TRƯỢT | TRÚNG BT: 79
01-10-2021 20 | 03 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG BT: 03X2
30-09-2021 01 | 30 TRÚNG LÔ: 01 | TRÚNG BT: 30