THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-04-2020
31-03-2020 28 | 56 TRƯỢT | TRƯỢT
30-03-2020 02 | 82 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG BT: 82
29-03-2020 14 | 15 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRƯỢT
28-03-2020 48 | 81 TRƯỢT | TRÚNG BT: 81
27-03-2020 55 | 28 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG BT: 28
26-03-2020 35 | 36 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG BT: 36
25-03-2020 96 | 48 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG BT: 48
24-03-2020 78 | 99 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG BT: 99
23-03-2020 23 | 37 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 24 | 52 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRÚNG BT: 52
21-03-2020 11 | 48 TRƯỢT | TRÚNG BT: 48
20-03-2020 36 | 71 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG BT: 71
19-03-2020 64 | 12 TRƯỢT | TRÚNG BT: 12
18-03-2020 89 | 26 TRÚNG ĐỀ: 89 | TRÚNG BT: 26
17-03-2020 77 | 43 TRƯỢT | TRÚNG BT: 43
16-03-2020 22 | 10 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG BT: 10