THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 16 | 77 TRƯỢT | TRÚNG SL: 77X2
16-02-2020 76 | 89 TRÚNG ĐỀ: 76 | TRÚNG SL: 89X2
15-02-2020 17 | 47 TRÚNG ĐỀ: 17 | TRƯỢT
14-02-2020 45 | 88 TRƯỢT | TRÚNG SL: 88X2
13-02-2020 32 | 23 TRÚNG ĐỀ: 32 | TRÚNG SL: 23
12-02-2020 46 | 65 TRƯỢT | TRÚNG SL: 65
11-02-2020 96 | 46 TRÚNG ĐỀ: 96X2 | TRƯỢT
10-02-2020 46 | 01 TRƯỢT | TRÚNG SL: 01
09-02-2020 57 | 17 TRƯỢT | TRÚNG SL: 17X2
08-02-2020 91 | 81 TRÚNG ĐỀ: 91X2 | TRÚNG SL: 81
07-02-2020 74 | 08 TRÚNG LÔ: 74 | TRƯỢT
06-02-2020 75 | 13 TRÚNG ĐỀ: 75 | TRƯỢT
05-02-2020 16 | 93 TRÚNG LÔ: 16 | TRÚNG SL: 93X2
04-02-2020 00 | 31 TRƯỢT | TRƯỢT
03-02-2020 07 | 99 TRÚNG ĐỀ: 07X2 | TRÚNG SL: 99X2
02-02-2020 09 | 40 TRƯỢT | TRÚNG SL: 40X2