THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SIÊU LÔ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-04-2020
31-03-2020 54 | 42 TRƯỢT | TRƯỢT
30-03-2020 02 | 94 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG SL: 94
29-03-2020 13 | 76 TRÚNG LÔ: 13 | TRƯỢT
28-03-2020 59 | 91 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG SL: 91X2
27-03-2020 55 | 48 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG SL: 48
26-03-2020 35 | 38 TRÚNG ĐỀ: 35 | TRÚNG SL: 38X2
25-03-2020 96 | 93 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRƯỢT
24-03-2020 78 | 85 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG SL: 85X2
23-03-2020 23 | 77 TRÚNG ĐỀ: 23 | TRƯỢT
22-03-2020 24 | 14 TRÚNG ĐỀ: 24 | TRƯỢT
21-03-2020 21 | 14 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRÚNG SL: 14X2
20-03-2020 36 | 74 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG SL: 74X2
19-03-2020 75 | 04 TRƯỢT | TRÚNG SL: 04X2
18-03-2020 99 | 94 TRƯỢT | TRÚNG SL: 94X3
17-03-2020 66 | 01 TRÚNG LÔ: 66 | TRƯỢT
16-03-2020 22 | 84 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRƯỢT