THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 18 | 64 48 TRÚNG ĐỀ: 18 | TRÚNG ST: 64 48X2
14-10-2021 18 | 97 66 TRÚNG LÔ: 18 | TRÚNG LÔ: 97
13-10-2021 22 | 76 49 TRÚNG ĐỀ: 22 | TRÚNG ST: 76X2 49
12-10-2021 28 | 09 19 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 09
11-10-2021 42 | 01 20 TRÚNG ĐỀ: 42 | TRÚNG ST: 01 20
10-10-2021 86 | 48 33 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 48
09-10-2021 56 | 65 39 TRÚNG ĐỀ: 56X2 | TRÚNG LÔ: 39X2
08-10-2021 51 | 35 46 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 35
07-10-2021 69 | 39 48 TRÚNG ĐỀ: 69 | TRÚNG LÔ: 39
06-10-2021 45 | 36 83 TRÚNG ĐỀ: 45X2 | TRÚNG ST: 36 83
05-10-2021 67 | 30 96 TRÚNG ĐỀ: 67 | TRÚNG ST: 30 96
04-10-2021 38 | 16 17 TRÚNG LÔ: 38 | TRƯỢT
03-10-2021 82 | 27 35 TRƯỢT | TRÚNG ST: 27 35X2
02-10-2021 77 | 88 23 TRÚNG ĐỀ: 77 | TRÚNG LÔ: 88
01-10-2021 20 | 95 04 TRÚNG ĐỀ: 20 | TRÚNG LÔ: 95
30-09-2021 11 | 12 61 TRÚNG ĐỀ: 11 | TRÚNG LÔ: 12