THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐỀ + SONG THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-04-2020
31-03-2020 19 | 58 55 TRÚNG ĐỀ: 19X2 | TRÚNG ST: 58 55
30-03-2020 02 | 95 63 TRÚNG ĐỀ: 02 | TRÚNG ST: 95X2 63
29-03-2020 14 | 62 97 TRÚNG ĐỀ: 14 | TRÚNG LÔ: 97X2
28-03-2020 59 | 30 95 TRÚNG ĐỀ: 59X2 | TRÚNG LÔ: 95
27-03-2020 55 | 45 23 TRÚNG ĐỀ: 55 | TRÚNG ST: 45 23
26-03-2020 34 | 36 95 TRÚNG LÔ: 34 | TRÚNG ST: 36 95X3
25-03-2020 96 | 17 64 TRÚNG ĐỀ: 96 | TRÚNG ST: 17 64
24-03-2020 78 | 62 63 TRÚNG ĐỀ: 78 | TRÚNG LÔ: 63
23-03-2020 33 | 87 74 TRƯỢT | TRÚNG ST: 87X2 74
22-03-2020 25 | 24 35 TRƯỢT | TRÚNG ST: 24 35
21-03-2020 21 | 28 50 TRÚNG ĐỀ: 21X2 | TRÚNG LÔ: 28
20-03-2020 36 | 90 36 TRÚNG ĐỀ: 36 | TRÚNG LÔ: 36
19-03-2020 74 | 12 89 TRÚNG ĐỀ: 74X2 | TRÚNG ST: 12 89
18-03-2020 98 | 53 97 TRƯỢT | TRÚNG ST: 53 97
17-03-2020 66 | 03 90 TRÚNG LÔ: 66 | TRÚNG ST: 03 90
16-03-2020 21 | 56 24 TRƯỢT | TRÚNG ST: 56 24