THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ năm, 28-05-2020
27-05-2020 63 | 07 87 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 07 87
26-05-2020 71 | 62 31 TRÚNG SL: 71 | TRÚNG LÔ: 31
25-05-2020 24 | 08 75 TRÚNG SL: 24X2 | TRÚNG LÔ: 75
24-05-2020 84 | 78 86 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 86
23-05-2020 85 | 71 01 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 71 01
22-05-2020 81 | 40 66 TRÚNG SL: 81 | TRÚNG XIÊN 2: 40 66
21-05-2020 94 | 69 94 TRÚNG SL: 94X2 | TRÚNG XIÊN 2: 69 94X2
20-05-2020 12 | 42 68 TRÚNG SL: 12X2 | TRÚNG XIÊN 2: 42 68
19-05-2020 27 | 43 49 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 43 49
18-05-2020 32 | 95 21 TRƯỢT | TRƯỢT
17-05-2020 33 | 80 87 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 80X2 87
16-05-2020 28 | 78 24 TRÚNG SL: 28X2 | TRÚNG XIÊN 2: 78 24
15-05-2020 51 | 55 73 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 73
14-05-2020 71 | 67 88 TRÚNG SL: 71X2 | TRÚNG LÔ: 67
13-05-2020 21 | 26 31 TRÚNG SL: 21X2 | TRÚNG LÔ: 26
12-05-2020 23 | 36 33 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 33X2