THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 58 | 35 90 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 35 90
14-10-2021 44 | 49 33 TRÚNG SL: 44X2 | TRÚNG LÔ: 33
13-10-2021 23 | 49 27 TRÚNG SL: 23X3 | TRÚNG LÔ: 49
12-10-2021 26 | 94 98 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG LÔ: 94
11-10-2021 32 | 65 26 TRÚNG SL: 32 | TRÚNG XIÊN 2: 65 26
10-10-2021 69 | 28 34 TRÚNG SL: 69X2 | TRÚNG LÔ: 34
09-10-2021 41 | 12 23 TRÚNG SL: 41 | TRƯỢT
08-10-2021 27 | 89 36 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 89
07-10-2021 52 | 59 78 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 78X2
06-10-2021 20 | 29 45 TRÚNG SL: 20X2 | TRÚNG XIÊN 2: 29 45X2
05-10-2021 39 | 72 87 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 87
04-10-2021 58 | 27 57 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 27 57
03-10-2021 38 | 46 47 TRƯỢT | TRƯỢT
02-10-2021 89 | 77 40 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 77
01-10-2021 38 | 58 86 TRÚNG SL: 38X2 | TRÚNG LÔ: 86
30-09-2021 26 | 03 05 TRÚNG SL: 26X2 | TRÚNG XIÊN 2: 03 05X2