THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 218 TRÚNG SVIP 3C: 218
14-10-2021 119 TRƯỢT
13-10-2021 522 TRÚNG SVIP 3C: 522
12-10-2021 718 TRƯỢT
11-10-2021 142 TRÚNG SVIP 3C: 142
10-10-2021 085 TRÚNG SVIP 3C: 085
09-10-2021 256 TRƯỢT
08-10-2021 650 TRƯỢT
07-10-2021 569 TRƯỢT
06-10-2021 245 TRÚNG SVIP 3C: 245
05-10-2021 967 TRÚNG SVIP 3C: 967
04-10-2021 847 TRƯỢT
03-10-2021 681 TRÚNG SVIP 3C: 681
02-10-2021 477 TRƯỢT
01-10-2021 320 TRƯỢT
30-09-2021 811 TRÚNG SVIP 3C: 811