THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 18-02-2020
17-02-2020 40 TRƯỢT
16-02-2020 32 TRÚNG SVIP BT: 32
15-02-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
14-02-2020 99 TRÚNG SVIP BT: 99
13-02-2020 31 TRÚNG SVIP BT: 31
12-02-2020 59 TRÚNG SVIP BT: 59
11-02-2020 86 TRÚNG SVIP BT: 86
10-02-2020 76 TRÚNG SVIP BT: 76
09-02-2020 66 TRÚNG SVIP BT: 66
08-02-2020 65 TRÚNG SVIP BT: 65
07-02-2020 40 TRÚNG SVIP BT: 40
06-02-2020 63 TRÚNG SVIP BT: 63
05-02-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
04-02-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
03-02-2020 07 TRÚNG SVIP BT: 07X2
02-02-2020 10 TRÚNG SVIP BT: 10X2