THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-04-2020
31-03-2020 78 TRƯỢT
30-03-2020 09 TRÚNG SVIP BT: 09
29-03-2020 42 TRÚNG SVIP BT: 42
28-03-2020 91 TRÚNG SVIP BT: 91X2
27-03-2020 62 TRÚNG SVIP BT: 62
26-03-2020 64 TRÚNG SVIP BT: 64
25-03-2020 17 TRÚNG SVIP BT: 17
24-03-2020 21 TRÚNG SVIP BT: 21
23-03-2020 11 TRÚNG SVIP BT: 11
22-03-2020 19 TRÚNG SVIP BT: 19
21-03-2020 28 TRÚNG SVIP BT: 28
20-03-2020 81 TRƯỢT
19-03-2020 29 TRÚNG SVIP BT: 29
18-03-2020 72 TRÚNG SVIP BT: 72
17-03-2020 03 TRÚNG SVIP BT: 03
16-03-2020 74 TRÚNG SVIP BT: 74X2