THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 20 TRÚNG SVIP BT: 20
14-10-2021 51 TRÚNG SVIP BT: 51
13-10-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
12-10-2021 50 TRÚNG SVIP BT: 50
11-10-2021 52 TRÚNG SVIP BT: 52
10-10-2021 38 TRÚNG SVIP BT: 38
09-10-2021 57 TRÚNG SVIP BT: 57
08-10-2021 35 TRÚNG SVIP BT: 35
07-10-2021 27 TRÚNG SVIP BT: 27
06-10-2021 83 TRÚNG SVIP BT: 83
05-10-2021 59 TRÚNG SVIP BT: 59
04-10-2021 40 TRÚNG SVIP BT: 40
03-10-2021 42 TRÚNG SVIP BT: 42
02-10-2021 26 TRÚNG SVIP BT: 26
01-10-2021 75 TRÚNG SVIP BT: 75
30-09-2021 13 TRÚNG SVIP BT: 13X2