THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ năm, 02-04-2020
31-03-2020 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19X2
30-03-2020 02 TRÚNG SVIP ĐỀ: 02
29-03-2020 14 TRÚNG SVIP ĐỀ: 14
28-03-2020 59 TRÚNG SVIP ĐỀ: 59X2
27-03-2020 55 TRÚNG SVIP ĐỀ: 55
26-03-2020 35 TRÚNG SVIP ĐỀ: 35
25-03-2020 96 TRÚNG SVIP ĐỀ: 96
24-03-2020 78 TRÚNG SVIP ĐỀ: 78
23-03-2020 23 TRÚNG SVIP ĐỀ: 23
22-03-2020 24 TRÚNG SVIP ĐỀ: 24
21-03-2020 01 TRƯỢT
20-03-2020 36 TRÚNG SVIP ĐỀ: 36
19-03-2020 74 TRÚNG SVIP ĐỀ: 74X2
18-03-2020 89 TRÚNG SVIP ĐỀ: 89
17-03-2020 67 TRÚNG SVIP ĐỀ: 67
16-03-2020 22 TRÚNG SVIP ĐỀ: 22