THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP SVIP ĐỀ KẾT QUẢ
Thứ bảy, 16-10-2021
15-10-2021 19 TRƯỢT
14-10-2021 19 TRÚNG SVIP ĐỀ: 19
13-10-2021 21 TRÚNG LÔ: 21
12-10-2021 18 TRÚNG SVIP ĐỀ: 18
11-10-2021 52 TRÚNG LÔ: 52
10-10-2021 95 TRƯỢT
09-10-2021 56 TRÚNG SVIP ĐỀ: 56X2
08-10-2021 50 TRÚNG SVIP ĐỀ: 50
07-10-2021 68 TRƯỢT
06-10-2021 45 TRÚNG SVIP ĐỀ: 45X2
05-10-2021 66 TRƯỢT
04-10-2021 46 TRƯỢT
03-10-2021 81 TRÚNG SVIP ĐỀ: 81
02-10-2021 76 TRƯỢT
01-10-2021 20 TRÚNG SVIP ĐỀ: 20
30-09-2021 11 TRÚNG SVIP ĐỀ: 11